Główne imprezy organizowane w BOKu: Drukuj

 

Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa"

Ogólnopolski  Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  „Dziatwa” jest projektem edukacyjno - animacyjnym oraz artystycznym zawierającym istotne elementy  edukacyjne  ukierunkowane na  poznanie nowych kierunków pracy teatralnej opartej  na współtworzeniu,  poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań artystycznych inspirowanych kreatywnością dziecka.  Przestrzeń  projektu pozwala uczestnikom na  wzajemną inspirację, rozwijanie własnych  zdolności, twórczych umiejętności i artystycznych kompetencji.  „Dziatwa”  skierowana do dzieci, młodzieży - członków amatorskich grup teatralnych, animatorów działań twórczych w szkołach, pedagogów, nauczycieli, instruktorów teatralnych,  specjalistów teatru dziecięcego jak również do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, mieszkańców Łodzi.   więcej

 


Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych Konfrontacje

Przegląd jest adresowany do amatorskich teatrów dziecięcych działających w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach, stowarzyszeniach i innych. W przeglądzie mogą uczestniczyć teatr żywego planu, wykorzystujące techniki animacji, teatry poezji, kabarety, teatry publicystyczne, monodramy. Czytaj więcej...


Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla

Festiwal jest formą edukacji teatralnej skierowanej do najmłodszych uczestników, jak również pedagogów przedszkolnych. Poprzez prezentację dorobku artystycznego dziecięcych grup teatralnych dążymy do rozwijania zainteresowań, wyobraźni i ekspresji dziecka oraz doskonalenia warsztatu teatralnego nauczycieli. Projekt obejmuje różnorodne działania, m.in. warsztaty dla dzieci i nauczycieli, prezentacje przedstawień, spotkania metodyczne, wystawy. Czytaj więcej...


Bałuckie Spotkania Recytatorów

Bałuckie Spotkania Recytatorów organizowane są od 1991 roku, adresowane są do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każdy z uczestników spotkań prezentuje dowolnie prozę lub poezję. Czytaj więcej...


Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkich - OFFK-a

Celem festiwalu jest popularyzacja amatorskiej i niezależnej sztuki filmowej oraz wyróżnienie najlepszych filmów i twórców. To festiwal ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z filmem w roli reżysera, operatora itp. Czytaj więcej...


Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Moja Sztuka - Moja Życie"

Przegląd „Moja Sztuka - Moje Życie” organizowany jest przez Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia", a współorganizatorem jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi.

Celem Przeglądu jest: integracja środowiska osób niepełnosprawnych, upowszechnianie metod rehablitacji i rewalidacji - terapia przez sztukę, wymiana doświadczeń między terapeutami, opiekunami i trenerami, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, rozwijanie zainteresowań i stwarzanie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych, teatralnych, recytatorskich, muzycznych, kabaretowych, plastycznych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Istotnym aspektem festiwalu jest zainteresowanie różnych środowisk społecznych działalnością na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski.Czytaj więcej...


Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynenckiej "Nadziejo Prowadź"

Festiwal „Nadziejo Prowadź” organizowany jest wspólnie z Bałuckim Stowarzyszeniem Abstynentów „Rodzina”. Celem festiwalu jest: prezentacja dorobku artystycznego twórców amatorów, propagowanie ruchu trzeźwościowego, pobudzanie do twórczości osób uzależnionych i pokazanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wdrażanie osób dotkniętych uzależnieniem do alternatywnych, kreatywnych form uczestnictwa w życiu społecznym. Czytaj więcej...


Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Muzyki Elektronicznej - Preludium

Festiwal adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej do 16 lat, grających i kształcących swoje umiejętności na klawiszowych instrumentach elektronicznych typu keyboard. Celem Festiwalu jest promocja dziecięcej twórczości muzycznej, a także stwarzanie możliwości rozwoju zdolności artystycznych. Propagujemy muzykę elektroniczną oraz prezentujemy i promujemy młode talenty muzyczne. Czytaj więcej...


26 Spotkania Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniorów 28 maja 2016

Spotkania Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniorów w BOK RONDO - to przegląd z kilkunastoletnią tradycją, w 2016 roku odbędzie się po raz dwudziesty szósty. Choć Spotkania mają charakter konkursowy, są przede wszystkim okazją do spotkania amatorskich zespołów seniorów działających na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, dobrym momentem do prezentacji dorobku i konfrontacji dokonań. Czytaj więcej...


Konkurs Literacko-Plastyczny "Bajka dla wnuczka"

Organizatorem Konkursu Literacko-Plastycznego "Bajka dla wnuczka" jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi, którego siedziba znajduje się na terenie Bałut. W tym roku przypada setna rocznica włączenia wsi Bałuty w granice administracyjne Łodzi, co dało początek powstaniu drugiej co do wielkości łódzkiej dzielnicy. Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby pisane przez Państwa utwory inspirowane były właśnie Bałutami.                  Czytaj więcej...


 

Spotkania Artystyczne "Aspekty"

Spotkania Artystyczne

Spotkania Artystyczne "Aspekty" to rodzaj twórczej dyskusji na tematy dotyczące problemów współczesnego życia, codziennej egzystencji, otaczającej nas przestrzeni. Zapraszamy do niej młodych twórców, którzy żyjąc, pracując, tworząc w obecnej rzeczywistości są przez nią determinowani, kształtowani. Czytaj więcej...


Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka "Moje Świata Widzenie"

Moje świata widzenie

Celem organizatorów jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i „nauczyciela” młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”. W Konkursie mogą brać udział - niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych - poeci w wieku 16-30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim. Czytaj więcej...


Ogólnopolski Konkurs Poetycki „NOWE INSPIRACJE”

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, podzielony został na cztery kategorie wiekowe 9-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat, powyżej 19 lat. Każdy z uczestników zgłosić może trzy wcześniej nie publikowane utwory poetyckie. Czytaj więcej...


Konkurs Fotograficzny „Oblicza Łodzi”

Konkurs Fotograficzny OBLICZA ŁODZI wpisał się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych naszego miasta.Od kilku lat uznawany za najważniejszy łódzki konkurs fotograficzny dla amatorów. Jest próbą utrwalenia wizerunku miasta na fotografiach oraz pokazania różnorodności architektoniczno obyczajowych Łodzi. Czytaj więcej...


KONKURS FOTOGRAFICZNY "Lato, lato zostań dłużej"

Konkurs otwarty dla uczniów, osób dorosłych (z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się fotografią). Przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 lat.                    

Celami konkursu są: promocja twórczości fotograficznej wśród uczniów różnych szkół (szczególnie  w województwie łódzkim), rozwijanie umiejętności analitycznego obserwowania otaczającego nas świata, uwrażliwienie na piękno przyrody, kształcenie postaw twórczych u dzieci, modzieży i osób dorosłych. Czytaj więcej...


KONKURS PLASTYCZNY IM. BOGUSŁAWA MISZTELI "Poezja Bałuckich Podwórek"

Celem konkursu jest uczczenie pamięci i przypomnienie dorobku artystycznego łódzkiego artysty Bogusława Miszteli, inicjatora wielu konkursów o Bałutach oraz zainspirowanie do artystycznego przetworzenia i zaprezentowania za pośrednictwem różnorodnych technik plastycznych i fotograficznych specyficznego uroku zaułków podwórek bałuckich. Czytaj więcej...


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "WAKACJE POD ŻAGLAMI"  Tematyka konkursu  choć odwołuje się do żeglarstwa, daje dość szerokie spektrum możliwości interpretacji. Żeglowanie nie ogranicza się tylko do jednej z letnich rozrywek choć ten aspekt jest najczęściej przedstawiany. Zawiera w sobie również elementy walki człowieka z potęgą otaczającej przyrody i własnymi słabościami. czytaj więcej...


Wystawa Rysunku i Malarstwa "Mój Teatr"

Wystawa Rysunku i Malarstwa „Mój Teatr" jest cyklicznym , odbywającym się od 20 lat przeglądem prac plastycznych dzieci o charakterze konkursu.Temat - daje najmłodszym twórcom możliwość zagłębiania sfery teatru w najróżniejszych jego aspektach - od postaci występujących w przedstawieniu po rekwizyty, światło, kolor. Najistotniejsze jest dla nas przy organizacji ,,Mojego Teatru” zachęcanie dziecka do czytania, które w następstwie pozwoli stworzyć pracę plastyczną, o wyjątkowym, osobistym charakterze. więcej...


 

Konkurs wokalny "Parada Piosenki Przedszkolaków"

Konkurs wokalny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Odbywa się w dwóch etapach: pierwszy etap to eliminacje natomiast drugi to koncert finałowy. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: solistów i zespołów. Zasady uczestnictwa określa regulamin. Czytaj więcej...


Spotkania integracyjne z cyklu "Bądźmy Razem"

Bądźmy Razem

„Bądźmy razem” to cykliczne spotkania i koncerty muzyczne, adresowane do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Celem jest m.in. integracja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie sceny prezentacji dla podopiecznych stowarzyszeń, warsztatów terapii zajęciowej oraz szkół specjalnych z województwa łódzkiego. Czytaj więcej...


Rewia Talentów "Mikrofon Dla Seniora"

Rewia Talentów „Mikrofon dla seniora” organizowana jest dla środowiska seniorów. Ma na celu integrację osób w wieku emerytalnym, rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej oraz zapobieganie samotności poprzez możliwość prezentacji własnych pomysłów twórczych i występów przed publicznością. Impreza ma charakter przeglądu. Czytaj więcej...


Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży "Pięciolinia Marzeń"

Na terenie województwa łódzkiego oraz naszego miasta istnieje liczna grupa uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży, doskonalących swoje umiejętności na różnego rodzaju zajęciach wokalnych i instrumentalnych. Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia” wychodząc naprzeciw potrzebie każdego początkującego artysty do zaprezentowania się na scenie, organizuje Wojewódzki Festiwal Muzyczny - jedyną tego typu imprezę w naszym regionie. Czytaj więcej...


 
styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nowe programy:

Gościliśmy już

mod_vvisit_counterDzisiaj11
mod_vvisit_counterWszystkich gości3818811

od 01.03.2009r.

WSPIERA NAS

 

 NASI PARTNERZY:

  
  


  DOFINANSOWANIA:

   Bałucki Ośrodek Kultury

   otrzymał w 2014 roku

   dofinansowanie

   ze środków Ministra

   Kultury i Dziedzictwa

   Narodowego w ramach

   programu „Rozwój

   infrastruktury kultury/

   Infrastruktura domów

   kultury” na realizację

   zadania pt „ Pracownia

   edukacji muzycznej”.
Biuletyn Informacji Publicznej Bałuckiego Ośrodka Kultury