Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa" - 2014 Drukuj

Ważna informacja dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.

Regulamin przeglądu konkursowego na PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE pod hasłem „Mój dom. Moje otoczenie. Moja ojczyzna” dla projektu pod nazwą Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkół dostępny jest  tutaj  www.iteatr.tvp.pl


Zdjęcia z Akcji Plastycznej "Królestwo Dziatwy" pod kierunkiem Urszuli Issaieff - DZIATWA 2014


PONIŻEJ ZDJĘCIA Z DZIATWY 2014:

tutaj FOTORELACJA - 15 maja     tutaj FOTORELACJA - 16 maja 

tutaj FOTORELACJA - 17 maja - finał    tutaj FOTORELACJA - korowód 

tutaj FOTORELACJA - dokumentacja     foto - Mateusz Błażejewski


tutaj FOTORELACJA - Warsztat "Czytanie koloru i geometrii w teatrze", prow.- prof. Ireneusz Domagała      foto - Urszula Issaieff

tutaj FOTORELACJA - Inauguracja DZIATWY 2014 - BOK NA ŻUBARDZKIEJ foto - U. Issaieff

tutaj FOTORELACJA - Jestem na TAK - BOK NA ŻUBARDZKIEJ  

tutaj FOTORELACJA z Animacji "Zamek Króla Maciusia" - BOK NA ŻUBARDZKIEJ  

tutaj FOTORELACJA z "Działań otwartych dla rodziców, rodzin i mieszk. osiedla", realizacja Michał Malinowski - BOK NA ŻUBARDZKIEJ  

tutaj FOTORELACJA - Grupa Teatralna „Lustro” z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi z przedstawieniem „piateprzykazanie.pl” - BOK NA ŻUBARDZKIEJ  

tutaj FOTORELACJA - Szkolny Teatr Lalki i Aktora z Zespołu Szkół w Turzym Polu z przedstawieniem  „Pan Maluśkiewicz i Wieloryb" - BOK NA ŻUBARDZKIEJ    foto: Małgorzata Grycner-Kłoda, Dorota Radziewicz, Dorota Grzegorczyk


tutaj HARMONOGRAM szczegółowy  

tutaj PROTOKÓŁ obrad Komisji Kwalifikacyjnej 

Patronat Honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

Bogdan Zdrojewski

 

 

Minister Edukacji Narodowej

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

 

Organizator

 

Współpraca

 

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Dofinansowano ze środków

    Urzędu Miasta Łodzi

Przegląd wspierają:

        

     

    

    

      

       

Patronat medialny:

      

      

 

REGULAMIN 2014                         tutaj KARTA ZGŁOSZENIA 2014  pdf

I.                                                      tutaj do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA 2014 doc

1.     35. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”     

        odbywać się będzie w dniach 14-17 maja 2014 w Łodzi.
2.     Celem Przeglądu jest:
        rozwijanie twórczej postawy dziecka;
        doskonalenie warsztatu instruktorów, stworzenie możliwości wymiany
        doświadczeń;
        inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej;
        prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów  dziecięcych

        i młodzieżowych.
3.     35. edycja „Dziatwy” będzie poświęcona problematyce plastyki w spekta-
        klu teatralnym.
4.     Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych, skupiających
        dzieci i młodzież do lat 16, działających w placówkach kultury, oświatowo-
        wychowawczych, stowarzyszeniach i innych.
5.     W Przeglądzie mogą uczestniczyć:
        teatry żywego planu;
        teatry żywego planu, wykorzystujące techniki animacji jako uzupełnienie
        żywego planu, teatry prezentujące przedstawienia uliczne.

II.

1.     Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do 10 marca 2014 roku na adres                 
        Bałuckiego Ośrodka Kultury z dopiskiem:
        Biuro organizacyjne „DZIATWA'14”:
        a/    rejestracji przedstawienia (ogólny plan bez zbliżeń i montażu) na współ-
        cześnie dostępnych nośnikach obrazu i dźwięku (DVD, pen-drive).        
        Maksymalny czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 30 min.
        Przedstawienie prezentowane na przeglądzie musi być zgodne z nade-
        słaną rejestracją;
        b/    dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia  (karta na stronach:                 
        www.dziatwa.com.pl oraz www.bok.lodz.pl).
2.     Organizator powoła komisję, która na podstawie obejrzanych przedstawień     

        oraz wg zapisu rozdziału III p.1 niniejszego regulaminu zakwalifikuje zes-
        poły do Przeglądu.
        O decyzji Komisji organizatorzy powiadomią zespoły e-mailem do dnia
        29 marca 2014. Ostateczna decyzja należy do Komisji Kwalifikacyjnej.
3.     Zespoły zakwalifikowane do Przeglądu zobowiązane są przesłać do dnia                 
        15 kwietnia 2014 oficjalne potwierdzenie uczestnictwa oraz materiały
        informacyjno-reklamowe o zespole.
4.     Biuro Organizacyjne Przeglądu mieści się w Bałuckim Ośrodku Kultury,
        ul. B. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź, tel.: 42 651 50 30,
        fax: 42 651 52 10 w. 55, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III.
1.     Nominację do „Dziatwy” otrzymają także laureaci następujących przeglądów:
        Konfrontacji Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie Wyobraźni” w Dobrej
        k/ Konina,
        32. Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje”
        w Łodzi.
2.     Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia i protokołu jury wybranego             
        przedstawienia do dnia 29 marca 2014.

IV.
1.      Przegląd nie ma charakteru konkursowego.
2.      Zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymują równorzędne nagro-
         dy pieniężne oraz dyplomy, które zostaną wręczone podczas uroczyste-
         go zakończenia przeglądu.
         W przypadku gdy zespół nie może uczestniczyć w zakończeniu, nagroda
         będzie do odebrania w siedzibie organizatora w terminie 3 miesięcy od
         momentu zakończenia „Dziatwy” lub na życzenie zespołu wysłana na
         jego koszt.
3.     Przedstawienia teatralne oglądać będzie specjalny zespół powołany przez
        organizatora, zwany Radą Artystyczną Dziatwy, w skład którego wejdą
        osoby zajmujące się teatrem dziecięcym oraz zaproszeni na przegląd spe-
        cjaliści prowadzący warsztaty.

V.
1.     W ramach przeglądu odbędą się:
        warsztaty dla dzieci i młodzieży, plenerowa akcja teatralna „Korowód”
        i imprezy towarzyszące, spotkania metodyczne i warsztatowe dla instru-        
        ktorów poświęcone plastyce w spektaklach teatralnych oraz omówienia
        przedstawień.

VI.
1.     Zespoły uczestniczące wyrażają zgodę na ewentualną bezpłatną prezen-    
        tację swoich przedstawień w innych placówkach wskazanych przez orga-
        nizatora.
2.     Zespoły uczestniczące przygotowują dodatkowo: plastyczną identyfikację
        zespolu.
3.     Instytucje zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie oraz twórcy            
        przedstawień wyrażają zgodę na rejestrację na współcześnie dostępne

        nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie

        przez organizatora - bez roszczeń finansowych z tym związanych.

4.     Wszystkie nadesłane przez teatry materiały (rejestracje, materiały reklamo-
        we, zdjęcia itp.) przechodzą na własność organizatora tworząc archiwum
        „Dziatwy”.
5.     Opiekunowie teatrów zgłoszonych mają obowiązek przedłożyć (najpóźniej
        w dniu przyjazdu) w biurze organizacyjnym polisy potwierdzające ubez-
        pieczenie uczestników i osób towarzyszących (na okres pobytu i podróży).
6.     Zespoły przyjeżdżają z instruktorem oraz opiekunem grupy (zgodnie
        z obowiązującymi przepisami).

VII.
1.     Koszty związane z przyjazdem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
2.     Instytucja zgłaszająca zespół pokrywa koszty pobytu od osoby tj. około
        80 zł dziennie oraz jednorazową opłatę akredytacyjną w wysokości 15 zł
        od osoby.
3.     Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone
        organizatorom najpóźniej do dnia 7 maja 2014. Rezygnacja z udziału
        w przeglądzie po tym terminie powoduje obciążenia kosztami związanymi
        z rezerwacją noclegów i wyżywienia.

VIII.
1.     Zespoły teatralne oraz instruktorzy uczestniczący w przeglądzie są zobo-
        wiązani do udziału w proponowanych przez organizatora warsztatach
        i prezentacjach.
2.     Instruktorzy zobowiązani są także do udziału w omówieniach spektakli,
        które odbywają się w ramach podsumowania dnia.

IX.
1.     Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 
lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nowe programy:

Gościliśmy już

mod_vvisit_counterDzisiaj85
mod_vvisit_counterWszystkich gości3835968

od 01.03.2009r.

WSPIERA NAS

 

 NASI PARTNERZY:

  
  


  DOFINANSOWANIA:

   Bałucki Ośrodek Kultury

   otrzymał w 2014 roku

   dofinansowanie

   ze środków Ministra

   Kultury i Dziedzictwa

   Narodowego w ramach

   programu „Rozwój

   infrastruktury kultury/

   Infrastruktura domów

   kultury” na realizację

   zadania pt „ Pracownia

   edukacji muzycznej”.
Biuletyn Informacji Publicznej Bałuckiego Ośrodka Kultury