Twórcza Grupa Literacka "Limeryk" Drukuj

koordynator - Anna Miksa

raz w miesiącu - środa, godz.17.00

uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne

 

Koło rozpoczęło swoja działalność w dniu 12.04 2013 roku i skupia 7 osób w wieku dojrzałym. 

Zadaniem koła jest doskonalenie umiejętności pisania wierszy przez organizowanie warsztatów 

literackich , poszerzanie wiedzy z dziedziny poezji i literatury, organizowanie spotkań z literatami 

oraz wizyty w redakcjach prasowych i radiowych.

 

Organizator: Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia", Łódź, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27