10. Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkich OFFK-a im.Zbigniewa Placzyńskiego Drukuj

tutaj PROTOKÓŁ 

tutaj ZAKWALIFIKOWANI  

Zapraszamy do przesyłania filmów wszystkich twórców, amatorów, na kolejną, dziesiątą edycję Festiwalu. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.11.2015. Gala Finałowa odbędzie się dnia 27.11.2015 od godz. 15:00. Przedmiotem konkursu jest przesłanie krótkiego, pięciominutowego filmu autorskiego (do dwóch filmów włącznie) w dowolnej formie, wykonanego dowolnym sprzętem do rejestracji obrazu i dźwięku.

N a g r o d z i m y   n a j l e p s z e   f i l m y !   Karta zgłoszenia i regulamin dostępne poniżej.

Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”, Limanowskiego 166, 91-027, Łódź

Koordynator Festiwalu - Jan Gromski

tutaj REGULAMIN                tutaj KARTA ZGŁOSZENIA        tutaj PLAKAT