Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynenckiej „Nadziejo Prowadź” Drukuj

tutaj REGULAMIN (05.10.2013)     tutaj KARTA ZGŁOSZENIA (do 10.09.2013)  

Festiwal „Nadziejo Prowadź” organizowany jest wspólnie z Bałuckim Stowarzyszeniem Abstynentów „Rodzina”.

Celem festiwalu jest: prezentacja dorobku artystycznego twórców amatorów, propagowanie ruchu trzeźwościowego, pobudzanie do twórczości osób uzależnionych i pokazanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wdrażanie osób dotkniętych uzależnieniem do alternatywnych, kreatywnych form uczestnictwa w życiu społecznym.

Impreza podzielona jest na cztery kategorie: twórczość poetycka, twórczość plastyczna, twórczość fotograficzna oraz twórczość muzyczna.

Informacje: Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”, Łódź, ul. Łanowa 14,  tel. 42 652 62 27