Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka „Moje świata widzenie” Drukuj

Moje świata widzenieKonkurs poetycki "Moje świata widzenie" organizowany jest przez Bałucki Ośrodek Kultury RONDO od 2002 roku, ma charakter ogólnopolski. Obok promocji twórczości poetyckiej, jego celem jest przybliżenie postaci Zbigniewa Dominiaka, przedwcześnie zmarłego łódzkiego poety.

"Pragniemy by, jego twórczość stała się dla debiutujących poetów inspiracją do tworzenia własnych wierszy"

Partnerami konkurs są:

  • Tygiel Kultury
  • Oddział łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

XI Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców

im. Zbigniewa Dominiaka

„MOJE ŚWIATA WIDZENIE”

 

REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu są: Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi, czasopismo społeczno-kulturalne „Tygiel Kultury” i oddział łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 2. Celem organizatorów jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i „nauczyciela” młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa oddziału łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. (Zbigniewowi Dominiakowi i jego poezji został poświęcony zeszyt „Tygla Kultury” 4-6/2007, dostępny w zakładce - numery archiwalne - na stronie www.tygielkultury.eu).

3. W Konkursie mogą brać udział - niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych - poeci w wieku 16-30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.

4. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać w jednej kopercie 4 egzemplarze zestawu 3 wierszy, niepublikowanych dotąd drukiem ani w Internecie. Każdy egzemplarz należy opatrzyć tym samym słownym godłem, umieszczonym również na dołączonej do prac kopercie, zawierającej: imię, nazwisko, wiek, adres autora oraz numer telefonu i e-mail.

5. Zestawy konkursowe należy przysyłać w terminie do 15 maja 2013 roku, na adres:

     „Tygiel Kultury”

     w Domu Literatury

      ul. Roosevelta 17

      90–056 Łódź

z dopiskiem na kopercie: MOJE ŚWIATA WIDZENIE

6. Prace konkursowe ocenia czteroosobowe jury złożone z poetów i krytyków literackich.

7. Nagrodzone utwory wszystkich laureatów publikowane są w almanachu pokonkursowym; ponadto przewidziane są nagrody pieniężne.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz almanachów pokonkursowych nastąpi w czerwcu br. (o dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani).       

9. Nadesłane na Konkurs prace nie są zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych  wierszy w almanachu pokonkursowym, w drukach okolicznościowych i środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.

11. Dodatkowe informacje: pod numerami telefonu Krystyna Stołecka 664 499 788 i Zbigniew Nowak 608 498 440 oraz na stronach internetowych: www.dom-literatury.pl, www.bok.lodz.pl i www.tygielkultury.eu

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.