Regulamin Drukuj

 

IX Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców

im. Zbigniewa Dominiaka

„MOJE ŚWIATA WIDZENIE”

 

REGULAMIN

 

1. Organizatorami Konkursu są: Bałucki Ośrodek Kultury RONDO w Łodzi, czasopismo społeczno-kulturalne „Tygiel Kultury” i oddział łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

2. Celem organizatorów jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i „nauczyciela” młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa oddziału łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. (Zbigniewowi Dominiakowi i jego poezji został poświęcony zeszyt „Tygla Kultury” 4-6/2007, dostępny w zakładce - numery archiwalne - na stronie www.tygielkultury.eu)

 

3. W Konkursie mogą brać udział - niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych - poeci w wieku 16-30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.

 

4. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać w jednej kopercie 4 egzemplarze zestawu 3 wierszy, niepublikowanych dotąd drukiem ani w Internecie. Każdy egzemplarz należy opatrzyć tym samym słownym godłem, umieszczonym również na dołączonej do prac kopercie, zawierającej: imię nazwisko, wiek, adres autora oraz numer telefonu i e-mail.

 

5. Zestawy konkursowe należy przysyłać w terminie do  końca marca 2011 roku, na adres:

„Tygiel Kultury”

ul. Wschodnia 49

90 – 267 Łódź

z dopiskiem na kopercie: MOJE ŚWIATA WIDZENIE

 

6. Prace konkursowe oceniać będzie czteroosobowe jury złożone z poetów i krytyków literackich.

 

7. Utwory wszystkich laureatów zostaną opublikowane w almanachu pokonkursowym; ponadto zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody pieniężne, a pozostali - rzeczowe.

 

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz almanachów pokonkursowych nastąpi w ostatnią maja 2011 roku. Informacja o dokładnym terminie i programie uroczystości ukaże się ok. 20 maja na stronach internetowych: www.bok.lodz.pl i www.tygielkultury.eu oraz www.spplodz.pl. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

9. Laureatom Konkursu organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie i transport na imprezy towarzyszące uroczystości rozdania nagród.

 

10. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych  wierszy w almanachu pokonkursowym, w drukach okolicznościowych i środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.

 

12. Dodatkowe informacje: pod numerem telefonu 042 6374570 ( pn.-pt. 14,00-17,00)

lub pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.