XIII Konkurs Fotograficzny "Lato, lato zostań dłużej" - 2013 rok Drukuj

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty a zasady uczestnictwa określa regulamin zamieszczony na stronie www.boklodz.pl .

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczestników działań w zakresie fotografii artystycznej (analogowej i cyfrowej), poszerzenie wiedzy o technikach fotograficznych oraz konfrontacja dokonań. Temat konkursu daje szerokie możliwości indywidualnego spojrzenia na świat nie tylko w kategorii piękna ale także formy i przeżycia (nie przyjmowane są zdjęcia przetwarzane komputerowo w stopniu zmieniającym ich formę i treść).

Organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 lat.

Prace w formacie nie mniejszym niż 20/30 cm należy dostarczyć do 27 września 2013

do Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3 (dodatkowo na płycie CD

w rozdzielczości 300 DPI).

Podsumowanie konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 19 października 2013 roku o godz. 16.00 w Galerii „Ż” BOK „Na Żubardzkiej”.

Dodatkowe informacje u komisarza konkursu p. Urszuli Issaieff , tel. 42 651 67 47

Zapraszamy do udziału w konkursie.