Edukacja teatralna dzieci i młodzieży Drukuj

Miejsce: Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej" lub sala w szkole

Opłata: 5 zł od osoby (min. 50 zł od grupy)

Czas trwania jednego zajęcia: 90 min. lub 2x45 minut

Termin do ustalenia

Projekt i realizacja - Dorota Radziewicz - reżyser teatru dzieci i młodzieży.

 

I. Edukacja teatralna dla uczniów szkół podstawowych

Projekt skierowany do grup szkolnych na poziomie podstawowym może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Program spotkań dostosowujemy do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, treści dobierane są indywidualnie dla każdej grupy. Program może zawierać treści teatralne jak i dotykać tematyki koniecznej do zrealizowania na godzinach wychowawczych przy użyciu technik teatralnych. Zajęcia mogą odbywać się zarówno na terenie Ośrodka jak i placówki zamawiającej zajęcia.

Założeniami edukacji przeznaczonej dla grup szkolnych na poziomie podstawowym są:

- rozwijanie wyobraźni, ekspresji ruchowej i językowej, doskonalenie głosu, dykcji,

- stymulowanie do umiejętności kontrolowania i kierowania własnymi emocjami,

- rozwijanie intelektu oraz wdrażanie do świadomego odbioru sztuki,

- pogłębianie samoświadomości i nabywanie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych,

- zapoznanie z treściami teatralnymi z zakresu: warsztatu aktora, realizacji etiud i zadań aktorskich, interpretacji tekstów,

- zapoznanie z metaforą teatralną, metodami pracy teatralnej, twórcami teatralnymi i rodzajami teatru,

- realizacja wybranych tematów z lekcji wychowawczych jak i zgłaszanych przez nauczycieli z użyciem technik teatralnych i dramowych (np. sposoby radzenia sobie z  agresją, integracją w grupie)

- stymulowanie wielopłaszczyznowego rozwoju osobowości.

Program spotkań będzie opracowywany w porozumieniu z nauczycielem zamawiającym.

 

II. Edukacja teatralna dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Projekt skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Program spotkań dostosowujemy do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, treści dobierane są indywidualnie dla każdej grupy. Program może zawierać treści teatralne jak i dotykać tematyki koniecznej do zrealizowania na godzinach wychowawczych  przy użyciu technik teatralnych. Zajęcia mogą odbywać się zarówno na terenie Ośrodka jak i placówki zamawiającej zajęcia. Założeniami edukacji przeznaczonej dla grup szkolnych na poziomie gimnazjalnym i licealnym są:

- zapoznanie z treściami teatralnymi z zakresu: warsztatu aktora, realizacji etiud i zadań, aktorskich, interpretacji tekstów;

- zapoznanie z metaforą teatralną, metodami pracy teatralnej, twórcami teatralnymi i rodzajami teatru,

- rozwijanie wyobraźni, ekspresji ruchowej i językowej, doskonalenie głosu, dykcji,

- rozwijanie intelektu oraz wdrażanie do świadomego odbioru sztuki,

- pogłębianie samoświadomości i nabywanie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych,

- stymulacja do pozytywnej samooceny i samodoskonalenia,

- rozwijanie umiejętności wyrażania swojego światopoglądu i zdolności improwizacyjnych uczestników.

Metodami realizacji tychże celów będą zarówno techniki teatralne jak i dramowe, ale także różnego rodzaju ćwiczenia otwierające czy interpersonalne. Istotą procesu edukacji teatralnej jest przełożenie wartości teatralnych na wewnętrzną "jakość człowieka", uzewnętrznienie jego sił twórczych, umiejętności prowadzenia dialogu z drugim człowiekiem, ale także wpływ na  kulturę bycia, intelekt, intuicję. Edukacja teatralna daje możliwość rozwijania i wzbogacania wnętrza człowieka, rozwijania jego zdolności zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Edukacja teatralna przybiera różnorodne formy: warsztaty teatralne, zabawy w teatr, dramy, analizy recytacyjne, spotkania z twórcami teatru, wykłady z zakresu wiedzy o sztuce, oglądanie spektakli teatralnych.

 

Organizator: Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", Łódź, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47