Spotkania "Poetyckie Ogrody" Drukuj

Miejsce: Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia"

Oplata: spotkania organizowane są nieodpłatnie

Czas trwania: do 60 min.

Terminy: do uzgodnienia

Scenariusz autorski i prowadzenie - Anna Miksa

 

Spotkania organizowane są dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i grup zorganizowanych uczniów szkół specjalnych. Spotkania mają za zadanie przybliżenie twórczości literackiej znanych pisarzy, poetów poprzez głośne czytanie baśni, bajek oraz wierszy oraz działania parateatralne i plastyczne przy muzyce. Na kanwie prezentowanych utworów prowadzone są działania parateatralne i plastyczne, muzyczne i teatralne. Spotkania mają charakter edukacyjno-terapeutyczny - terapia przez teatr.

 

Organizator: Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia", Łódź, ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27