Zabawy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży Drukuj

Miejsce: Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”

Opłata: 5-10 zł od osoby

Czas trwania: 90 min.

Terminy do uzgodnienia

 

 

Zabawy realizowane są w/g autorskich scenariuszy instruktorów ośrodka. W sposób bardzo atrakcyjny 

dla uczestników łączą zabawę, rozrywkę z treściami dotyczącymi tradycji, obyczajów i obrzędów polskich. 

Do zabaw realizowanych w ramach projektu zaliczają się m. in:

· Zabawy andrzejkowe

Projekt oparty jest na autorskim scenariuszu. Propozycja skierowana jest do grup zorganizowanych – 

uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, jak również do grup rówieśniczych z osiedla. 

Program spotkań zakłada działania animacyjne, taneczne, ruchowe, a także wróżby i przepowiednie. 

Spotkania nawiązują do tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych.

· Zabawy  mikołajkowe 

Zabawy mikołajkowe są propozycją dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Oparte są na założeniach 

i metodach pracy pedagogiki zabawy. Autorski scenariusz zabawy łączy w sobie elementy różnych dyscyplin: 

muzyki, tańca, teatru, plastyki. Spotkania nawiązują do podań i legend, przybliżają tradycje i zwyczaje ludowe.

· Zabawy  karnawałowe, bale okolicznościowe, dyskoteki

Zabawy taneczno – ruchowe połączone są z konkursami i różnorodnymi działaniami animacyjnymi. Atrakcyjność 

podejmowanych działań sprawia, że od lat zabawy karnawałowe cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony 

placówek szkolnych. Podstawę działań stanowi zabawa, która inspiruje, poszerza wyobraźnię, rozwija dyspozycje 

twórcze, uczy współdziałania a przy tym dostarcza wielu radości uczestnikom. Zabawy rozwijają ekspresję, 

spontaniczność, improwizację, a także właściwe postawy wobec siebie i innych. Spotkania skierowane 

są do grup zorganizowanych-uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także grup rówieśniczych z osiedla. 

Zabawy realizowane według  autorskiego scenariusza, oparte są na założeniach
i metodach pracy pedagogiki zabawy.

 

Organizator: Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", Łódź, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47