Projekt interdyscyplinarny "ALE CZAD - Czas Zabawy i Aktywności Dziecka" Drukuj

Miejsce: Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”

Terminy do ustalenia

Koordynator: Ewa Jach

 

Wieloelementowy projekt społeczno-edukacyjny realizowany w trakcie roku szkolnego, którego istotą jest: 

kształtowanie wśród dzieci nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwój umiejętności, 

wyobraźni, ciekawości świata, umiejętności radzenia sobie
w nowych sytuacjach. Realizowane działania skłaniają ku rozumieniu innych ludzi, uczą dialogu i empatii, 

podnoszą rozwój twórczy i kreatywność uczestnika. CZAD jest projektem interdyscyplinarnym z zakresu teatru, 

muzyki, plastyki. Chcemy wzmacniać więzi społeczne, uczyć odpowiedzialności za nasze bezpośrednie otoczenie, 

przygotowywać do dalszego czynnego uczestnictwa w kulturze. Scenariusz oparty jest na autorskich projektach 

animatorów naszego Ośrodka, skierowany do dzieci w wieku 6- 12 lat, mieszkańców Bałut, mieszkańców Łodzi. 

„Czas Zabawy i Aktywności Dziecka” zakłada współpracę z placówkami edukacyjnymi, świetlicami środowiskowymi 

oraz domami dziecka z terenu Bałut. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja dzieci, wskazanie możliwości 

na kreatywne spędzenie wolnego czasu. W skład projektu wchodzą: 

· Projekt interdyscyplinarny „Labirynty Wyobraźni”

Opłata: 8-10 zł od osoby 

Czas trwania zajęć: 90-120 min.

Celem spotkań jest rozbudzanie aktywności, zachęcanie do zespołowej pracy, motywowanie do działania, 

wzmacnianie atmosfery zaufania i współpracy wśród dzieci. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych 

pedagogów oraz instruktorów na podstawie autorskiego scenariusza. Na zajęciach animatorzy Ośrodka 

łączą ze sobą różne dyscypliny (muzyką, plastykę, teatr i taniec) wprowadzają uczestników w klimat baśni 

i przygody. Spotkania pomagają w przyswajaniu określonych treści, uczą rozwiązywania problemów, 

współdziałania i współpracy w grupie. Oferta zajęć jest bardzo szeroka. Nauczyciel
w porozumieniu z instruktorem BOK „Na Żubardzkiej” może zgłosić potrzebę przeprowadzenia lekcji przez 

animatorów naszej placówki w oparciu o autorski scenariusz odnoszący się do konkretnego problemu. 

Projekt przeznaczony dla dzieci
w wieku 7-12 lat. 

· Zabawa twórcza „Kwadratowe  Koło”   

Opłata: 8-10 zł od osoby

Czas trwania zajęć: 90 min.

Podstawę działań zmierzających do kształtowania osobowości uczestników stanowi zabawa, która inspiruje, 

wyzwala dyspozycje twórcze uczestników. Celem zajęć jest podnoszenie sprawności psychomotorycznej, 

aktywizacja i integracja grupy, pobudzanie kreatywności w myśleniu i działaniu, rozwijanie twórczej postawy, 

rozbudzanie wyobraźni, wzmocnienie atmosfery zaufania i współpracy wśród dzieci. Zajęcia są dla uczestników 

treningiem zadaniowym, pobudzającym i rozwijającym myślenie twórcze. Przeplatane są zabawami ruchowymi, 

które sprzyjają nerwowemu odprężeniu oraz czynnemu wypoczynkowi uczestników. Zajęcia skierowane są 

do dzieci w wieku 7-12 lat, grup rówieśniczych, zespołów klasowych

· Zabawy integracyjne dla dzieci

Opłata: 5 zł od osoby

Czas trwania: 90 min.

Scenariusz i prowadzenie: Ewa Jach

Projekt społeczno-animacyjny, którego celem jest integracja, grup rówieśniczych
z osiedla, klas szkolnych. Spotkania wpływają na indywidualny rozwój jednostki jako części społeczności. 

Naszym celem jest aktywizacja i integracja grupy,, zachęcanie do zespołowej pracy, wzmocnienie atmosfery 

zaufania i współpracy wśród dzieci. 

Zabawy realizowane według autorskich scenariuszy, oparte są na metodach pedagogiki zabawy.

 

KONTAKT

Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”

Łódź, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651-67-47,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.