VI Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży "Pięciolinia Marzeń", Łódź 9,10,12 kwietnia 2014 Drukuj

tutaj FOTORELACJA z przesłuchań 

tutaj FOTORELACJA z Wielkiego Finału

tutaj PROTOKÓŁ JURY (III i IV grupa)  tutaj PROTOKÓŁ JURY (I i II gr.)   

tutaj KARTA ZGŁOSZENIA 2014     tutaj do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA 2014

Historia Pięciolinii

REGULAMIN 

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich) - uczestników zajęć wokalnych oraz nauki gry na instrumentach w placówkach kulturalnych i oświatowych.

 

Organizatorzy:  Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”, Łódź, ul. Łanowa 14, tel: 42 652 62 27

 

Cele:

-  prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów wokalnych

 i instrumentalnych

-  promocja młodych talentów

-  propagowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego

-  wymiana doświadczeń

 

Organizator ustala dwie kategorie prezentacji:

-  prezentacje wokalne (soliści i zespoły do 5 osób)

-  prezentacje instrumentalne (soliści i zespoły do 5 osób)

 

oraz  podział na grupy wiekowe:

I     -  7-10 lat

II   -  11-13 lat

III  - 14-16 lat

IV  - 17-19 lat

(w przypadku zespołów wiek najstarszego uczestnika kwalifikuje do danej grupy wiekowej)

 

Przebieg imprezy:

 9 kwietnia godz.  8.30    - próby akustyczne

                     godz.10.30   -  prezentacje konkursowe uczestników z I i II grupy wiekowej, 

                                              obrady jury, kwalifikacja do Konkursu Finałowego

10 kwietnia godz.  8.30    -  próby akustyczne

                    godz.10.30    -  prezentacje konkursowe uczestników z III i IV grupy wiekowej, 

                                             obrady jury, kwalifikacja do Konkursu Finałowego

12 kwietnia godz.12.00    -  Konkurs Finałowy, wyłonienie laureatów, ogłoszenie  

                                               wyników, wręczenie nagród

 

Warunki i zasady uczestnictwa:

1.      Nadesłanie karty zgłoszenia do dnia  4 kwietnia 2014 na adres:                         

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”,  91-103 Łódź, ul. Łanowa 14   

tel: (42) 652-62-27, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.      Za każdą prezentację uczestnik pokrywa opłatę akredytacyjną w wysokości 15 zł od osoby

         najpóźniej w dniu rozpoczęcia Festiwalu.

3.      Uczestnik Prezentacji wokalnych wykonuje jedną piosenkę obowiązkowo 

         w języku polskim.

4.      Wykonawcy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym lub półplaybackiem (CD,  MD).

5.      Uczestnik prezentacji instrumentalnych wykonuje jeden utwór (czas trwania do 5 minut)

         - solo lub z akompaniamentem.

6.      Prezentacje instrumentalne dotyczą  wykonawców grających na różnych instrumentach

         muzycznych oprócz klawiszowych instrumentów elektronicznych (typu keyboard)

7.      Uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

8.      Każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub

         upoważniona przez niego osoba).

 

Kryteria oceny i nagrody:

-  występy oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów

-  Jury bierze pod uwagę: dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wykonawcy,

   poziom wykonania, muzykalność  oraz ogólny wyraz artystyczny

-   mile widziana jest indywidualność i własna interpretacja utworów,

-   najlepszym wykonawcom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

 

Uwagi końcowe:

1. organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pianino, keyboard,

2. uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

3. zgłoszenie udziału w Festiwalu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na rejestracj

i wykorzystanie materiału audio-wizualnego,

4. wszystkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.